Bare.jpg

Bare Lip Glaze

12.50
Cantaloupe.jpg

Cantaloupe Lip Glaze

12.50
Cupid.jpg

Cupid Lip Glaze

12.50
Spicy.jpg

Spicy Lip Glaze

12.50
Magnolia.jpg

Magnolia Lip Glaze

12.50
LG_Henna.jpg

Henna Lip Gloss

12.00
LG_Shine.jpg

Shine Lip Gloss

12.00
LG_PinkFreeze.jpg

Pink Freeze Lip Gloss

12.00
LG_IcedLatte.jpg

Iced Latte Lip Gloss

12.00